thuoc chua loang xuong

Các thuốc điều trị loãng xương

Loãng xương hiện nay là vấn đề có tính toàn cầu vì ảnh hưởng rất lớn đến kinh tế, sức khoẻ và nguy cơ tử vong của bệnh nhân. Trên thế giới hiện có trên 200 triệu người bị loãng xương và tại Việt Nam ...
thuoc chua loang xuong

Các thuốc điều trị bệnh loãng xương

Loãng xương ngày nay đã trở thành vấn đề mang tính thời sự, được nhiều người quan tâm đến. Loãng xương thực chất chính là hậu quả của sự rối loạn trong cân bằng tạo và hủy xương, trong đó quá trình h...